Polityka prywatności

Polityka prywatności / RODO GDPR

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, K&P Medical Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-511), ul. Belgijska 11 lok 12, NIP: 7010468872, REGON: 360831340, KRS: 0000544575, informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma K&P Medical Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-511), ul. Belgijska 11 lok 12, NIP: 7010468872, REGON: 360831340, KRS: 0000544575
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Zawarcia, wykonania i kontynuacji umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
Wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur, dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
Ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
Marketingu bezpośredniego,
Wsparcia obsługi,
Szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być lub będą: firmy zajmujące się świadczeniem usług pocztowych, firmy kurierskie, firmy transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora oraz partnerzy handlowi administratora.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
Posiadają Państwo prawo do:
Żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
Sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez pocztę e-mail: rodo@kpmedicalgroup.pl

Pełną, aktualną treść rozporządzenia znajdą Państwo tutaj

 

 
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakypy