SIEMENS Acuson X700

SIEMENS Acuson X700

Platforma Acuson X700 jest następcą i technologicznym rozwinięciem aparatów Acuson X300PE. Unikalna konstrukcja cyfrowego układu formowania wiązki, zaawansowana technologia ogniskowania, sterowanie głowicami Hanafy Lens dopełnia obraz ultranowoczesnej platformy diagnostycznej najwyższej klasy. Ergonomicznie zaprojektowany z rozwiązaniami technologicznymi zapożyczonymi z aparatów serii S (klasa Premium) pozwala na komfort pracy lekarza, a wraz z pacjentem otrzymują wynik diagnostyczny o najwyższym poziomie referencyjności. Posiada panel sterowania z możliwością obrotu i zmiany wysokości oraz płaski 20 calowy monitor z możliwością obrotu i regulacji wysokości. Ultraczuły Doppler Acuson zadziwia swą jakością najbardziej wymagających.

System Acuson X700 jest przeznaczony do zastosowań w diagnostyce: jamy brzusznej, kardiologicznej, naczyniowej, ginekologicznej, położniczej, echokardiograficznej płodu, przezczaszkowej, urologicznej, małych narządów (sutki, tarczyca), ortopedycznej, śródoperacyjnej i innej.

Acuson X700 pracuje w trybie obrazowania: 2D, harmonicznego THI, M-mode, M-mode color, Doppler spektralny PW, Color Doppler, Power Doppler, Power Doppler kierunkowy, Doppler Tkankowy (kolorowy i spektralny), Duplex, Triplex, obrazowanie trapezowe.

Posiada oprogramowanie i łącze do pracy w sieci w standardzie DICOM. Dostępne są głowice szerokopasmowe typu: convex (Hanafy Lens), linia, phased array (Hanafy Lens), endocavitarne, volumetryczne do obrazowania 3D/4D, przezprzełykowe, śródoperacyjne i cewnikowe.

Zawiera technologię DTCE dynamicznego wzmocnienia kontrastu tkanek, wyostrzenia krawędzi oraz redukcji plamek

Zawiera technologię  Advanced SieClear pozwalającą w czasie rzeczywistym obrazować struktury pod różnym kątem co wydatnie poprawia obraz pod względem rozdzielczości kontrastowej i określania granic

Zawiera technologię TGO automatycznej optymalizacji obrazu w trybie 2D oraz funkcję podtrzymania systemu w trybie uśpienia i przewiezienie w dowolne miejsce wykonywania badań umożliwiającą szybkie przejście w stan uśpienia oraz szybkie ponowne uruchomienie aparatu – QuikStart

Zawiera opcję obrazowania trójwymiarowego w czasie rzeczywistym ze specjalistycznych głowic wolumetrycznych. Do wyboru tryby obrazowania typu: powierzchniowy (np. twarzy), maksymalna echogeniczność, X-ray (np. wizualizacja kręgosłupa), trzech wybranych płaszczyzn cięcia – fourSight 4D Imaging

Zawiera opcję  zaawansowanych programów diagnostycznych dla obrazowania trójwymiarowego takich jak obrazownie kilkudziesięciu płaszczyzn cięcia z przechwyconej objętości (jak w diagnostyce TK), ustawienie płaszczyzn pod dowolnym kątem i inne – Advanced fourSight.

Zawiera opcję obrazowania trójwymiarowego z tzw. „wolnej ręki” – rekonstrukcja obrazów 3D. Do wyboru tryby obrazowania typu: powierzchniowy (np. twarzy), maksymalna echogeniczność, X-ray (np. wizualizacja kręgosłupa), trzech wybranych płaszczyzn cięcia – 3-Scape real time 3D Imaging.

Zawiera opcję bezprzewodowego połączenia sieciowego – Wireless Option oraz oprogramowanie antywirusowe – US Security.

Zawiera opcję obrazowania panoramicznego pozwalającą na obrazowanie struktur wielokrotnie dłuższych niż czoło obrazowe głowicy – SieScape.

Zawiera zestaw automatycznych pomiarów typowych struktur płodu wymaganych dla biometrii płodu – syngo Auto OB.

Zawiera moduł kardiologiczny w którego skład wchodzi:

–   tryb Dopplera CW o wiązce sterowanej pod kontrolą obrazu 2D
–   moduł sygnału EKG + kabel EKG
–   zaawansowany kardiologiczny pakiet aplikacyjno obliczeniowy

Doppler tkankowy w standardowym wyposażeniu aparatu.

Zawiera pakiet echokardiograficznej próby wysiłkowej fizycznej (bieżnia, rowerek) i farmakologicznej – Stress Echo.

Zawiera pakiet do wizualizacji, pomiarów i wyświetlania ruchu globalnego i regionalnego mięśnia sercowego i jego mechaniki na podstawie obrazowania 2D i złożonego algorytmu śledzenia – syngo Velocity Vector Imaging.

Zawiera opcję automatycznej detekcji skurczu i rozkurczu oraz obrysu lewej komory i lewego przedsionka wraz z obliczeniem frakcji wyrzutowej EF – syngo Auto Left Heart.

Zawiera opcję półautomatycznego obrysu lewej komory po wskazaniu trzech punktów orientacyjnych z obliczeniem frakcji wyrzutowej EF – Axius EF.

Zawiera opcję dynamicznego wyświetlania bramkowanych zbiorów danych 3D rejestrowanych przy użyciu głowicy przezprzełykowej – fourSight TEE View.

Zawiera pakiet oceny zastawki mitralnej, który w połączeniu ze zbirem danych z głowicy przezprzełykowej fourSight TEE View pozwala na dokładną ocenę morfologii zastawki mitralnej na podstawie obrazów 3D – Mitral Valve Assessment.

Zawiera opcję obrazowania z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego – Contrast Agent Imaging.

Zawiera opcję wzmocnienia obrazu naczyń optymalizującą rozdzielczość kontrastową i zwiększającą wyrazistość zarówno ścian naczyń jak i tkanek – Clarify VE.

Zawiera oprogramowanie do automatycznego pomiaru IMT oraz określenia względnego stanu układu krążenia pacjenta przez wykorzystanie tabel normatywnych zatwierdzonych i opublikowanych w badaniach opiniowanych przez grupy ekspertów – syngo Arterial Health Package.

Zawiera zaawansowany moduł funkcji fizjologicznych umożliwiający skonfigurowanie funkcji EKG dla zastosowań specjalistycznych, które nie wymagają funkcji Dopplera fali ciągłej. Oprócz konwencjonalnego modułu Physio obsługiwane są funkcje czynności oddechowych i dodatkowego wejścia EKG – Physio Module.

Zawiera moduł podtrzymania pracy systemu w razie zaniku napięcia w sieci – UPS.

Zawiera czytnik kodów kreskowych do szybkiego wprowadzania danych pacjenta, lekarza i osoby przeprowadzającej badanie ultrasonograficzne – BarCode Reader.

Zawiera zintegrowany podgrzewacz żelu – Integrated Gel Warmer.

Zawiera dwufunkcyjny programowalny wyłącznik nożny (np. zamrożenie obrazu i wydruk obrazu) z podłączeniem przez port USB.

Zawiera standardową architekturę raportów w celu bezproblemowego transferu pomiarów położniczych i ginekologicznych do komputerów PC, stacji roboczych oraz systemów archiwizacji będących poza siecią.  Pomiary położnicze i ginekologiczne automatycznie przydzielane są do odpowiednich pól w pakiecie zewnętrznego oprogramowania – DICOM Structured Reporting OB/GYN.

Zawiera standardową architekturę raportów w celu bezproblemowego transferu pomiarów kardiologicznych do komputerów PC, stacji roboczych oraz systemów archiwizacji będących poza siecią. Pomiary kardiologiczne automatycznie przydzielane są do odpowiednich pól w pakiecie zewnętrznego oprogramowania – DICOM Structured Reporting Cardiac.

Zawiera standardową architekturę raportów w celu bezproblemowego transferu pomiarów naczyniowych do komputerów PC, stacji roboczych oraz systemów archiwizacji będących poza siecią. Pomiary naczyniowe automatycznie przydzielane są do odpowiednich pól w pakiecie zewnętrznego oprogramowania – DICOM Structured Reporting Vascular.

Zawiera pakiet do badań wewnątrzsercowych za pomocą cewnika ultrasonograficznego – ICE Option.

Zawiera pakiet do badań wewnątrzsercowych za pomocą cewnika ultrasonograficznego – ICE Option.

Zawiera opcję zapewniającą obsługę łączności po sieci Ethernet pomiędzy systemem ACUSON X300 PE a systemem Biosense Webster CartoSound™ – CartoSound Communication.

Zawiera:

 • złącze do podłączenia cewnika ultrasonograficznego do echokardiografii wewnątrzsercowej – Swiftlink Connector, MP
 • videoprinter B&W Mitsubishi
 • videoprinter B&W Sony

Głowice ultrasonograficzne:

4C1  – głowica convex (Hanafy Lens) szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 1 – 5 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • narządów jamy brzusznej u dorosłych
 • ginekologiczno-położniczej
 • narządów miednicy u dorosłych

CH4-1 przystawka biopsyjna wielokrotnego użytku do głowicy convex 4C1.

6C2 – głowica convex (Hanafy Lens) szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 2 – 6 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • narządów jamy brzusznej u dorosłych i dzieci
 • ginekologiczno-położniczej
 • narządów miednicy u dorosłych i dzieci

SG-5 przystawka biopsyjna wielokrotnego użytku do głowicy convex 6C2.

C7F2 4D – głowica convex Volumetryczna do 3D real time szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 2 – 7 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • położniczej i ginekologicznej
 • narządów jamy brzusznej u dorosłych i dzieci
 • narządów miednicy u dorosłych i dzieci

4V1c – głowica Phased-Array szerokopasmowa, wykonana w technologii soczewki Hanafy’ego (odpowiednik głowicy wielorzędowej), wieloczęstotliwościowa, ze złączem MP o paśmie podstawowym 1 – 4 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • kardiologicznej
 • transkranialnej
 • struktur naczyń mózgowych

VF10-5 – głowica liniowa szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 5 – 10 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • naczyniowej
 • narządów położonych powierzchownie (sutek, tarczyca, jądra)
 • struktur ortopedycznych

SG-3 przystawka biopsyjna wielokrotnego użytku do głowicy liniowej VF10-5.

VF12-4 głowica liniowa szerokopasmowa, wykonana w technologii soczewki Hanafy’ego (odpowiednik głowicy wielorzędowej), wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 4 – 12 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • narządów położonych powierzchownie (sutek, tarczyca, jądra)
 • struktur ortopedycznych
 • naczyniowej

VF12-4 przystawka biopsyjna wielokrotnego użytku do głowicy liniowej VF12-4.

EC9-4w głowica endokawitarna szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 4 – 9 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • ginekologicznej i położniczej (pierwszy trymestr)
 • urologicznej

EC9-4w Disp. 5pk NG Set zestaw 5 przystawek biopsyjnych jednorazowego użytku do głowicy endokawitarnej EC9-4w.

EC9-4w Disp. 24pk NG Set zestaw 24 przystawek biopsyjnych jednorazowego użytku do głowicy endokawitarnej EC9-4w.

EC9-4w przystawka biopsyjna wielokrotnego użytku do głowicy endokawitarnej EC9-4w.

EV9F4 – głowica endowaginalna objętościowa do badań 4D szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 3 – 9 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • ginekologicznej
 • położniczej (pierwszy trymestr)

EV9F4 Needle Guide Set przystawka biopsyjna wielokrotnego użytku do głowicy endowaginalnej objętościowej EV9F4.

V5Ms głowica Phased-Array szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa przezprzełykowa o paśmie podstawowym 3 – 7 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • przezprzełykowej kardiologicznej dorosłych

CW2 głowica „ślepa” dopplerowska o częstotliwości 2,0 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • kardiologicznej dorosłych i dzieci

CW5 głowica „ślepa” dopplerowska o częstotliwości 5,0 MHz. Przeznaczona do diagnostyki:

 • kardiologicznej dzieci
 • naczyniowo – mózgowej
 
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakypy